Boken Premka och avslöjande kring Yogi Bhajan

Boken Premka och avslöjande kring Yogi Bhajan

Boken Premka och avslöjande kring Yogi Bhajan

Boken Premka – White bird in a Golden Cage, blev i början av 2020 en katalysator för ifrågasättandet av Yogi Bhajan och hans läror. Yogi Bhajan kom till väst på 60-talet och spred sin version av kundaliniyoga med stor framgång i USA och Europa. Inte minst även här i Sverige. I boken avslöjas Yogi Bhajans manipulativa förmåga och hur kulten kring honom byggdes upp. I kölvattnet av bokens avslöjanden har många fler och otäckare historier kommit fram om maktmissbruk, övergrepp, lögner och ekonomiska oegentligheter.  Allt detta har också hos många väckt frågor om den form av yoga och filosofi han fört fram. Vi välkomnar de ansträngningar som görs för att undersöka kundaliniyogans rötter djupare och de utredningar av anklagelserna som görs och har gjorts.  Yoga Dimensions har inte stött den glorifieringen som funnits av Yogi Bhajan och vi fortsätter vi att undervisa yoga  med bäring  i andra former av holistiska metoder. Som vi ser det finns  det en hel del att bevara från kundaliniyogan, men vi är också mycket medvetna om att det krävs ett grundligt undersökande arbete.  Vi undersöker därför  yogans rötter ännu djupare, övningarnas påverkan utifrån kinesisk medicinskt synsätt, ayurveda,  västerländsk medicin och erfarenhet.  Vi använder oss inte av Yogi Bhajans filosofiska resonemang utan tittar på filosofin i ett bredare och mer historiskt grundat sammanhang. Vi ser också att hans historieskrivning om sig själv och kundaliniyogans rötter är falska.  Vi har valt att inte vara med i förbund eller organisationer med koppling till Yogi Bhajan, då vi tyvärr inte tror att det går att komma till botten med detta i bevarandet av gamla strukturer.

 


Recent Projects

Prayanama Mornings

Level: experience needed