GDPR – hur vi hanterar din information

 

 

 

GDPR

GDPR är en ny dataskyddsförordning, en lag som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär större krav på hantering av personuppgifter och hur man får hantera persondata och bilder. Yoga Dimensions policy är att inte dela personuppgifter och mejladresser till annan part. Som mottagare av nyhets måste du godkänna att vi skickar dem till dig. Vi publicerar inte bilder utan att först få det godkänt av medverkande på bilderna.

Just nu pågår ett arbeta med att säkerställa att de som finns med på våra listor för nyhetsbrev fortsatt vill ha dem. Om du deltar på kurser och workshops, vi använder din mejl adress för att skicka ut relevant information som berör kursen. När du deltar i en certifierande kurs finns också dina uppgifter lagrade då vi behöver det för att ha en översikt över vilka personer som uppnått certifiering och kan tex kalla sig breathwalkinstruktör eller yogaterapeut. Om detta informeras från och med i år inför varje kurs.

 

GDPR

GDPR is a new law that will enter into force in May 2018. GDPR imposes greater demands on handling personal data and how to handle personal data and images. Yoga Dimensions policy is not to share personal information and email addresses to any other party. As a recipient of news, you must approve that we send them to you. We do not publish images without first being approved by participating in the pictures.

At the moment, work is ongoing to ensure that those in our newsletters still want them. If you attend courses and workshops, we use your email address to send out relevant information regarding the course. When you attend a certification course, your data is also stored when we need it to get an overview of the people who have obtained certification and may, for example, call themselves a breathing instructor or yoga therapist.