Marina Ebe
Vi går ”Walks for life” i Själs Kärleks regi, d v s Breathwalks till förmån för olika organisationer och föreningar som stöder forskning och utveckling inom hälsa och välmående.

karlek@sjalskarlek.se
www.yogamera.nu