Camilla Lund Elander är kundaliniyoga- och meditationslärare samt breathwalkinstruktör. Håller breathwalks privatpersoner och företag. Camilla är också huvudlärare på utbildningen till breathwalkinstruktör.

info@yogadimensions.se
www.yogadimensions.se