Birgitta J:son-Åberg
bosatt i Åskilje. Kundaliniyogalärare samt instruktör i Breathwalk. Håller kurser för privatpersoner och företag.

bja_0@hotmail.com